Brändäys

Yritys tarvitsee brändin, kun siinä on enemmän kuin yksi työntekijä.

Jatka!

Mitä brändäys on?

Kaupankäynnille on kaksi elinehtoa, ensimmäinen niistä on tarve. Täytyy olla tietoinen mitä asiakas tarvii ja ennenkaikkea miksi hän sitä tarvitsee?  Tärkeää on myös tiedostaa, kuinka hän on sen tarpeen tyydyttänyt tähän asti. Kuinka yrityksesi tarjoama ratkaisu on parempi kuin hänen nykyinen ratkaisu?

Toinen elinehto on luottamus. Jotta sopimus voidaan sopia, tarpeen lisäksi tarvitaan luottamusta toisen toimintaan. Kuinka tuot esille kaikessa yrityksesi tekemisessä ja viestinnässä, että toimintasi on luotettavaa ja tilaava osapuoli voi olla varma, että tilattu työ suoritetaan laadukkaasti ja sopimuksen mukaan?

 

Yritys tarvitsee brändin, kun siinä on enemmän kuin yksi työntekijä

Yksityisyrittäjän brändi on yrittäjä itse. Yrittäjän tarpeen tyydytyksen laatu ja toimitusvarmuus muodostavat brändin. Tässä tapauksessa voidaan myös brändiä tarkentaa ja muuttaa ketterästi.

Kun yrityksessä on yksi tai useampi työntekijä, tarvitaan viestintään. Sen tarkoitus on kertoa, kuinka yrityksen työntekijöiden toivottaisiin toimivan ja esiintyvän. Kun yrityksen tavoitteet on määritetty ja kirjattu, on helpompi ohjeistaa henkilökuntaa toimimaan tavoitteiden mukaisesti.

 

Tavoite on työkalu päätöksentekoon

Yrityksen tavoitteen suurin tehtävä on helpottaa päätöksentekoa. Kun tiedetään mihin suuntaan halutaan mennä, on päätös helpompi tehdä. Palveleeko päätöksen lopputulos tavoitetta vai ei?

Jos purjevene seilaa aina suotuisan tuulen mukaan, pyörii vene ympyrää, päätyy takaisin alkuun tai ajautuu karikkoon ennemmin tai myöhemmin. Kun suunnaksi on määritetty pohjoinen, voidaan päätös tehdä sen mukaan ohjaako tuuli meitä pohjoiseen vai ei?

 

Kuinka tavoite määritetään

Yrityksen tavoite ja motivaatio löydetään yrityksen toimintaan perehtymällä ja tarvittaessa muutamalla harjoitteella työyhteisölle. Kun tavoite on löydetty, voidaan sen ympärille rakentaa yrityksen viestintä.

 

Brändistrategian ja brändikäsikirjan avulla luodaan tarvittava perusta yrityksen mainontaan ja markkinointiin useaksi vuodeksi.

 

Brändistrategia

Mitä ollaan, mitä halutaan olla ja kuinka sinne päästään?

Brändistrategian määrityksessä etsitään ja kiteytetään yhdessä yrityksen vahvuudet ja tavoitteet. Lopputuotteena saadaan kattava suunnitelma päätöksentekoon sekä viestintään yrityksen sisä- ja ulkopuolelle. 

Brändistrategia alkaen 3290 e alv 0

 

Brändikäsikirja

Miltä näytetään, miltä kuulostetaan ja ketä ollaan.

Brändikäsikirja on ohje ja työkalu yrityksen viestintään. Brändikäsikirjassa määritetään yrityksen mainonnan ulkoasu ja tapa puhua. Brändikäsikirjassa määritetään konkreettisesti yrityksen brändivärit, logo, typografia, kuvamaailma sekä mainosvideoiden visuaalisuus ja viesti. Brändikäsikirja määrittää kuinka yritys näyttäytyy markkinoinnissa. 

Brändikäsikirja alkaen 3490 e alv 0