ASIAKASKOKEMUKSIA

Kokemuksia asiakkailta valmistuneista projekteista.

Projekti onnistui todella hyvin, Viljami suunnitteli logon josta tuli todella hieno, samalla päivitettiin Facebook sivut sille tasolle millä se pitää tänäpäivänä ollakin. Yhteistyö jatkuu uusien nettisivujen ja some markkinoinnin kautta.

Tuomas Lilja

Lapin laatuautot

”Viljami toteutti meille mainosvideot, valokuvaukset ja somen. Markkinointi sai hyvin tuulta alleen, kun asiat tehtiin oikein ja ammattilaisen toimesta. Suosittelen vahvasti ulkoistamaan markkinointiin liittyvää tekemistä Viljamille, jotta yrittäjällä jää aikaa siihen mitä parhaiten osaa.”

Ville Pesonen

Rakennus Vepeso Oy

”Firmaa perustaessa tiesin, että imago on oltava kunnossa. Otin yhteyttä Viljamiin ja kysyin miten homman kanssa edetään? Viljami otti hommat nopeasti haltuun, jonka jälkeen alkoi tapahtua! Logosta tuli upea, käyntikorteista edustavat ja tyylikkäät. Referenssi ja henkilöstökuvaus oli myös täydellinen onnistuminen! Suosittelen lämpimästi Viljamin palveluita! Kaikki ne ideat mitä päässäni olin pyöritellyt, Viljami sai sen toteutumaan! Tiedän keneen olla jatkossakin yhteydessä :)”

Eetu Niemi-Hukkala

ME Pipe Oy

”Projekti onnistui alkupalaverin jälkeen moitteettomasti. Asiakasta kuunneltiin ja toiveet täytettiin.  Vahva suositus muillekin ketkä tarvitsevat imagon piristystä,nettisivuja ja valokuvausta.”

Toni Määttä

Tony’s Food Group Oy/ B5 Black/ Black Grill & Cafe

”Hyvä ja onnistunut projekti nettisivujen, nettikaupan ja markkinointimateriaalin osalta kautta aikojen ensimmäiseen Jätkänkynttilä Ski Marathoniin 2020, Koronapandemia peruutti pandemian mutta ensi vuonna mennään isommin!
Erittäinkin hyvää ja mutkatonta palvelua Viljamilta! Ilo tehdä asioita! Suosittelen!”

Lauri Lepistö

Jätkänkynttilä Ski Marathon / Only Nice Events Oy

”Tein Viljamin kanssa graafiseen suunnitteluun liittyvän projektin. Työ Viljamin kanssa oli erittäin vaivatonta ja nopeaa sekä työn lopputulos oli juuri mitä halusinkin! Suosittelen kovasti Viljamia yrityksesi digitaalisiin tai visuaalisiin tarpeisiin!”

Henri Tamminen

Tmi Henri Tamminen

Nettisivujen ja logon suunnittelu onnistui mallikkaasti, sivut ovat nykypäivää ja logokin varmasti ajantasalla👍🏻

Kasper Koskivirta

Hillside Oy

Kokemuksia asiakkailta valmistuneista projekteista.

”Viljami toteutti meille mainosvideot, valokuvaukset ja somen. Markkinointi sai hyvin tuulta alleen, kun asiat tehtiin oikein ja ammattilaisen toimesta. Suosittelen vahvasti ulkoistamaan markkinointiin liittyvää tekemistä Viljamille, jotta yrittäjällä jää aikaa siihen mitä parhaiten osaa.”

Ville Pesonen

Rakennus Vepeso Oy

”Firmaa perustaessa tiesin, että imago on oltava kunnossa. Otin yhteyttä Viljamiin ja kysyin miten homman kanssa edetään? Viljami otti hommat nopeasti haltuun, jonka jälkeen alkoi tapahtua! Logosta tuli upea, käyntikorteista edustavat ja tyylikkäät. Referenssi ja henkilöstökuvaus oli myös täydellinen onnistuminen! Suosittelen lämpimästi Viljamin palveluita! Kaikki ne ideat mitä päässäni olin pyöritellyt, Viljami sai sen toteutumaan! Tiedän keneen olla jatkossakin yhteydessä :)”

Eetu Niemi-Hukkala

ME Pipe Oy

”Projekti onnistui alkupalaverin jälkeen moitteettomasti. Asiakasta kuunneltiin ja toiveet täytettiin.  Vahva suositus muillekin ketkä tarvitsevat imagon piristystä,nettisivuja ja valokuvausta.”

Toni Määttä

Tony’s Food Group Oy/ B5 Black/ Black Grill & Cafe

Projekti onnistui todella hyvin, Viljami suunnitteli logon josta tuli todella hieno, samalla päivitettiin Facebook sivut sille tasolle millä se pitää tänäpäivänä ollakin. Yhteistyö jatkuu uusien nettisivujen ja some markkinoinnin kautta.

Tuomas Lilja

Lapin laatuautot

”Hyvä ja onnistunut projekti nettisivujen, nettikaupan ja markkinointimateriaalin osalta kautta aikojen ensimmäiseen Jätkänkynttilä Ski Marathoniin 2020, Koronapandemia peruutti pandemian mutta ensi vuonna mennään isommin!
Erittäinkin hyvää ja mutkatonta palvelua Viljamilta! Ilo tehdä asioita! Suosittelen!”

Lauri Lepistö

Jätkänkynttilä Ski Marathon / Only Nice Events Oy

”Tein Viljamin kanssa graafiseen suunnitteluun liittyvän projektin. Työ Viljamin kanssa oli erittäin vaivatonta ja nopeaa sekä työn lopputulos oli juuri mitä halusinkin! Suosittelen kovasti Viljamia yrityksesi digitaalisiin tai visuaalisiin tarpeisiin!”

Henri Tamminen

Tmi Henri Tamminen

Nettisivujen ja logon suunnittelu onnistui mallikkaasti, sivut ovat nykypäivää ja logokin varmasti ajantasalla👍🏻

Kasper Koskivirta

Hillside Oy

Viljami Harjuniemi

+358 40 5696 794

design@viljamiharjuniemi.com

00140 Helsinki

 

Tehtäväni on auttaa sinua luomaan yrityksesi viesti, sekä valita tavat, joilla se kerrotaan tehokkaasti.

Kun yrityksen viesti on selkeä, voidaan löytää sen kohderyhmä. Tämän jälkeen kartoitetaan mistä heidät voisi tavoittaa ja mikä olisi paras tapa siihen.

Yksi lähestymiskulma on heittäytyä asiakkaan saappaisiin; Mistä etsisit ja mitkä tekijät vaikuttaisivat valintaasi?

Olen rehellisesti sitä mieltä, että tilanteessa, jossa usean yrityksen tuote on käytännössä sama, valinta perustuu mielikuvaan ja ensivaikutelmaan.

Autan sinua löytämään parhaat keinot, luomaan yrityksellesi parhaan mahdollisen mielikuvan ja ensivaikutelman.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.9.2018. Viimeisin muutos 8.7.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Viljami Harjuniemi Graphic Design

Eerikinkatu 50 c 44

00180 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Viljami Harjuniemi

3. Rekisterin nimi

Asiakastieto- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, jos olet asiakkaamme tai olet ollut asiakkaamme tai ollut yhteydessä meihin joitain käyttämiämme kanavia pitkin kuten facebook tai instagram.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään. Voit antaa tietoja itsestäsi esimerkiksi www-lomakkeilla lähetetyillä viesteillä, sähköpostilla, puhelimitse, sekä sosiaalisen median palvelujen kautta tai kampanjoiden ja tapahtumien yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Manuaalinen asiakastietoaineisto tuhotaan, kun niillä ei katsota olevan käyttöä (esimerkiksi tiedot on siirretty sähköiseen järjestelmään) tai muusta aiheellisesta syystä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).