Referenssit ja työnäytteet

EVEDIT

Evedit on verkkokauppa valokuvaamisesta kiinnostuneille. Kaupasta löytyy editointi- ja valokuvaustutoriaaleja.

Brändin visuaalisen ilmeen haluttiin näyttävän tyylikkäältä, nuorelta ja ammattimaiselta.

Projektissa luotiin brändille:

Logo
Verkkosivu
Verkkokauppa
Valokuvaukset
Editoinnit
Mainokset

Siirry sivustolle:

evedit.fi

VAHAVA

Vahava on verkkovalmennustalo. Brändin visuaalisen ilmeen haluttiin herättää luotettavuutta ja varmuutta.

Projektissa luotiin brändille sekä uudelle verkkovalmennukselle:

Logo
Pdf-pohjien design
Verkkosivu
Verkkokauppa
Liikepankin videokuvaukset
Mainosvideoiden kuvaukset
Valokuvaukset
Editoinnit
Mainokset

Siirry sivustolle:
https://www.vahava.fi
https://www.vahava.fi/kauppa/

Levi Wellness Club

Levi Wellness Clubilla on kolme erilaista salia, jotka kaikki haluttiin yhdelle sivustolle, niin että ne erottuvat toisistaan.

Projektissa tehtiin verkkosivut, jonne otettiin jokaisesta toimipisteestä uudet kuvat, sekä tehtiin esittelyvideot.

Siirry sivustolle:
https://leviwellnessclub.fi

MATTOASENNUS OJALA OY

Mattoasennus Ojalan sukupolvenvaihdoksen yhteydessä uusittiin yritykselle modernimpaa ilmettä. Logossa haluttiin säilyttää alkuperäisen logon mattoveitsen silhuettia (ylin kuva).

Pyöreillä muodoilla ja ääriviivojen kontrasteilla luotiin uusi modernisoitu ilme.

Projektissa tehtiin yritykselle myös verkkosivut sekä mainosvideo.

https://www.mattoasennusojala.fi/

COLYSEUM

Colyseum on Vantaan Tammistossa sijaitseva uusi kuntosali. Projektissa tehtiin yritykselle uudet kotisivut, kulkukorttien design sekä videomainos tilasta.

Sivustosta haluttiin tumma, mutta silti raikas ja moderni.

Siirry sivustolle:
https://www.colyseum.fi

VEPESO

Rakennus Vepeso on pääkaupunkiseudulla toimiva rakennusalan yritys. 

Projektissa tehtiin Vepesolle mainosvideo sekä käyntikorttien design

Siirry sivustolle:
vepeso.fi

SITECH FINLAND / TRIMBLE

SITECH Finland toimii globaalin markkinajohtajan Trimblen infra-alan ratkaisujen maahantuojana.

Projektissa tehtiin Sitechin yritystoiminnasta mainosvideo. 

Siirry sivustolle:

Sitech.fi

Perho

Ravintola Perho sijaitsee Etu-Töölössä, Perho toimii sekä ravintolana, että ravintolakouluna. 

Projektissa tehtiin visuaalinen suunnittelu Perhon brändiuudistukselle.

Projekti sisälsi: 

Verkkosivuille materiaalia
Menun visuaalisen suunnittelun
Ulkobanderollien suunnittelun

ravintolaperho.fi

MLJ – FYSIO

MLJ-fysio tarjoaa fysiterapiapalveluita. Yritykselle luotiin yksinkertainen ja tyylikäs logo, väriteema sekä käyntikorttien design.

PRO LEVEL TRAINING

Pro Level Training tarjoaa valmennuspalveluita kuntosaliharjoittelijoille. Projektissa toteutettiin yhdenmukaisia mainoksia tulevista tapahtumista ja kursseista sosiaaliseen mediaan.

HILLSIDE

Hillside on pääkaupunkiseudulla toimiva henkilöstövuokrauspalvelu.

Projektissa toteutettiin yritykselle uusi logo, ulkoasu, verkkosivu ja käyntikortit.

hillsideoy.fi

Helsingin luistelijat 

 

 

Helsingin luistelijoille uusittiin muodostelmaluistelujoukkueiden logot. Logoista haluttiin yksilöllisiä, mutta tunnistettavasti yhdenmukaisia.

TKH PALOKATKOT

TKH Palokatkot on pääasiassa Uudellamaalla toimiva yritys. Yrityksen pääasialliseen toimintaan kuuluu palo-osastojen välisten aukkojen sekä talotekniikkaläpivientien tiivistäminen ja paloeristäminen. 

Projektissa tehtiin yritystoiminnalle logo sekä verkkosivut. 

Siirry sivustolle:
https://tkhpalokatkot.fi

Lempi Kauneushuone

Lempi Kauneushuone on Turussa sijaitseva kosmetologipalveluita tarjoava yritys.

Projektissa suunniteltiin yritykselle logo sekä värimaailma.

 

Ota yhteyttä

Moi!

Olen Viljami Harjuniemi. Teen graafista suunnittelua ja erityisesti yrityksen visuaalisen ilmeen suunnittelua, sekä toteutusta.

Visuaalisen ilmeen suunnittelussa on tärkeää miettiä minkälaisia asioita halutaan viestiä. Olisi hyvä miettiä vähintään kolme sanaa, jotka kuvaisivat yrityksen arvomaailmoja ja toimintaa. 

Värimaailmat, typografia ja niitä sitovat muodot ovat tehokkaimpia keinoja viestiä yrityksen mielikuvaa. Asioita mitkä näkyvät ennen yrityksen toimintaan tutustumista. Kun logo, nettisivut ja mainokset saadaan samaan linjaan, on asiakkaan ja yhteistyökumppanin helpoin löytää juuri sitä mitä he etsivät.

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä juuri sinun tarpeisiin sopiva ratkaisu. 

 

+358 405696794

design@viljamiharjuniemi.com

00180 Helsinki

Löydät töitäni myös somesta:

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.9.2018. Viimeisin muutos 8.7.2019.

 

1. Rekisterinpitäjä

Viljami Harjuniemi Graphic Design

Eerikinkatu 50 c 44

00180 Helsinki

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Viljami Harjuniemi

 

3. Rekisterin nimi

Asiakastieto- ja markkinointirekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, jos olet asiakkaamme tai olet ollut asiakkaamme tai ollut yhteydessä meihin joitain käyttämiämme kanavia pitkin kuten facebook tai instagram.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään. Voit antaa tietoja itsestäsi esimerkiksi www-lomakkeilla lähetetyillä viesteillä, sähköpostilla, puhelimitse, sekä sosiaalisen median palvelujen kautta tai kampanjoiden ja tapahtumien yhteydessä.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Manuaalinen asiakastietoaineisto tuhotaan, kun niillä ei katsota olevan käyttöä (esimerkiksi tiedot on siirretty sähköiseen järjestelmään) tai muusta aiheellisesta syystä.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Chat with us on WhatsApp