HUUMORIN-

TAJUINEN

MAINONNAN

MONIOSAAJA

Olen rakennusalalta luovalle alalle vaihtanut yrittäjä. Teen yrityksien brändäystä ja mainoskampanjoita. Tuotan suunnitelmien lisäksi myös graafista suunnittelua, sekä valo- ja videokuvausta!

VISUAALISTA MAINONTAA JA BRÄNDÄYSTÄ YRITYKSEN KASVUN APUNA

Kerron ja näytän sinulle visuaalisten elementtien voiman markkinoinnissa ja mainonnassa. Kaikkien projektien hyöty mitataan aina tuloksissa. Markkinoinnin ja mainonnan idea on, että yritykset voivat näyttää omat kilpailuetunsa. Visuaalisesti, kuten videolla, valokuvilla ja graafisella suunnittelulla voit näyttää omat vahvuutesi voimakkaasti ja muistettavasti.

TUTUSTU TOIMINTAANI

RAKENNUSALAN BRÄNDÄYS

SUPERVISOR MEDIA

TYÖNÄYTTEET

YOUTUBE

VILJAMI