Graafinen suunnittelu

 

Graafisessa suunnittelussa luodaan yritykselle ulkoasu tai tuote, jossa visuaalisin keinoin tuodaan esille arvot ja viesti. Graafisen suunnittelun tarkoitus on helpottaa ymmärtämään viestin ja tiedon sisältöä.

Lue lisää..

Verkkosivut ja verkkokauppa

 

Verkkosivut sinulle kustomoituna Single Page wordpress-pohjalla. Ei enää hankalia ja monimutkaisia sivuja. Kaikki yrityksesi tiedot helposti näkyviin. Sivuja on helppo itse päivittää ja muokata tarvittaessa.

Lue lisää..

Videotuotanto

 

Mainosvideot kuvataan aina hd-laatuisina ja tehdään asiakasta ajatellen. Tyylini on tehdä nopeita leikkauksia jotka pitävät katsojan mielenkiinnon yllä.

Katso Supervisor Films!

Valokuvaus

 

Valokuvaus on tehokas keino viestinnässä. Sen hinta-hyöty -suhde on erityisen hyvä, sillä muutamalla satasella saat varmasti mainosmateriaalia pitkäksi aikaa. Personoidut valokuvat erottuvat joukosta.

Katso lisää..

Kurssit ja Presetit

 

Kameroiden käyttökursseja mm. Canon, Olympus, Sony. Myös tutoriaaleja Adobe Lighroomin käyttöön ja kuvien muokkaukseen, sekä valokuvien esiasetuksia eli Presettejä.

Lue lisää..

Digitaalinen Markkinointi

 

Lehtimainos on perinteinen ja hyvä tapa mainostaa, mutta sen hinta-tavoittavuus suhde on heikko. Milloin sinä viimeksi luit lehden mainospalstoja?

Lue lisää..

Referenssit

 

Olen toiminut kymmenien eri yrityksien kanssa useille toimialoilla mm. NCC, Sitech Finland, Kuntosali Colyseum, Helsingin luistelijat, Ravintola Perho.

Katso lisää..

TILAA KAIKKI MITÄ TARVITSET YRITYKSESI PERUSTAMISEEN TAI UUDISTAMISEEN:

 

LOGO
VERKKOSIVUT
VALOKUVAUS
MAINOSVIDEO
KUUKAUDEN SOMEMARKKINOINTI

Koko paketti hintaan 2990 e alv 0

Lue lisää tai soita 040 5696794

Koko yrityksen brändäys hintaan 2990 e

Logo

Yritystoiminnalle suunnitellaan logo yhdessä sinun kanssasi, jonka saat käyttöön vectoroituna. Voit skaalata rajattomasti tiedostoa digitaalisena, sekä fyysenä printtinä. Tiedostomuodot: ai, pdf, png

Verkkosivut

Sivut suljetulle lähdekoodille. Sivujen käyttäjä opetetaan muokkaamaan sivun tekstejä.

Valokuvaus 

Verkkosivujen ja sosiaalisen median kuvitukseen valokuvaus yhden päivän aikana.

Mainosvideo

Mainosvideon kuvaus yrityksestä tai tuotteesta, video julkaistaan yrityksen somekanavissa ja on maksimissaan minuutin mittainen.

Kuukauden somemarkkinointi

Sosiaalisen median julkaisujen suunnittelu, toteutus ja julkaisu kuukauden ajalle.

 

Soita minulle ja jutellaan paketista lisää.

 

Moi!

Olen Viljami Harjuniemi ja teen visuaalisen ilmeen suunnittelua. Visuaalinen ilme koostuu useista elementeistä. Niistä tärkein on graafinen suunnittelu, jossa luodaan toimintaa kuvaava logo, värimaailma, fontti ja mahdollisesti mielikuvaa vahvistava slogan.

Mikäli yritys ei tee omia fyysisiä tuotteita, helpoin tapa arvomaailmaa on kuvata fyysisellä käyntikortilla, sekä digitaalisella käyntikortilla, eli nettisivuilla.

Kun Graafinen suunnittelu on valmis, voidaan yrityksen visuaalista ilmettä tehostaa valokuvilla ja videotuotannolla.

Valokuvaus on kustannustehokas tapa kuvata yrityksen toimintaa. Yhdellä kuvauspäivällä saa mainosmateriaalia kuukausiksi eteenpäin. Teen valokuvauksia sekä yrityksien omissa tiloissa, sekä studiossa.

Videotuotanto on nouseva trendi digitaalisessa markkinoinnissa. Jos yksi kuva on enemmän kuin tuhat sanaa, niin monta sanaa on minuutin mittainen mainosvideo esimerkiksi sosiaaliseen mediaan?

Ota minuun reilusti yhteyttä ja suunnitellaan sinun toiminnallesi sopiva paketti.

Viljami Harjuniemi

+358 40 5696 794

design@viljamiharjuniemi.com

00140 Helsinki

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.9.2018. Viimeisin muutos 8.7.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Viljami Harjuniemi Graphic Design

Eerikinkatu 50 c 44

00180 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Viljami Harjuniemi

3. Rekisterin nimi

Asiakastieto- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, jos olet asiakkaamme tai olet ollut asiakkaamme tai ollut yhteydessä meihin joitain käyttämiämme kanavia pitkin kuten facebook tai instagram.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään. Voit antaa tietoja itsestäsi esimerkiksi www-lomakkeilla lähetetyillä viesteillä, sähköpostilla, puhelimitse, sekä sosiaalisen median palvelujen kautta tai kampanjoiden ja tapahtumien yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Manuaalinen asiakastietoaineisto tuhotaan, kun niillä ei katsota olevan käyttöä (esimerkiksi tiedot on siirretty sähköiseen järjestelmään) tai muusta aiheellisesta syystä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).